• Giống lúa lai Thanh Hoa Ưu I
  Thanh Hoa Ưu 1 là giống lúa lai 3 dòng do công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa lai tạo và sản xuất....
 • Giống lúa lai cao sản ZZD 001
  Giống lúa lai cao sản ZZD 001 là giống lúa lai cao sản 3 dòng do Công ty TNHH khoa học kỹ thuật giống cây trồng Chúng Trí, TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuy...
 • Giống lúa thơm Thuần Việt 1
  Giống lúa thơm Thuần Việt 1 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng do Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa nghiên cứu và lai tạo....
 • Giống N.ưu 69-kháng bạc lá
  N. ưu 69 là giống lúa lai 3 dòng do Trung tâm khai thác KHKT lúa lai Nội Giang- Trung Quốc lai tạo....
 • Giống lúa lai Nhị ưu 838
  Giống lúa lai Nhị ưu 838 là giống lúa lai 3 dòng do Công ty TNHH khoa học kỹ thuật giống cây trồng Chúng Trí, Tứ Xuyên, Trung Quốc sản xuất....
 • Giống lúa thuần năng suất, chất lượng Lam Sơn 8
  Lam Sơn 8 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng do Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa chọn tạo và sản xuất....

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

P. kinh doanh0373.859109
P. QLCL0376.253909
P. kế toán0373.855352
TT chế biến và bảo quản0373.911083
P. văn thư & hành chính0373.852768
Tư vấn sản phẩm0376.253909
0 / $0