• Giống lúa thơm Thuần Việt 1
  Giống lúa thơm Thuần Việt 1 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng do Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa nghiên cứu và lai tạo....
 • Giống lúa lai cao sản ZZD 001
  Giống lúa lai cao sản ZZD 001 là giống lúa lai cao sản 3 dòng do Công ty TNHH khoa học kỹ thuật giống cây trồng Chúng Trí, TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuy...
 • Giống lúa lai Thanh Hoa Ưu I
  Thanh Hoa Ưu 1 là giống lúa lai 3 dòng do công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa lai tạo và sản xuất....
 • Giống lúa thuần năng suất, chất lượng Lam Sơn 8
  Lam Sơn 8 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng do Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa chọn tạo và sản xuất....
 • Giống lúa lai Nhị ưu 838
  Giống lúa lai Nhị ưu 838 là giống lúa lai 3 dòng do Công ty TNHH khoa học kỹ thuật giống cây trồng Chúng Trí, Tứ Xuyên, Trung Quốc sản xuất....
 • Giống N.ưu 69-kháng bạc lá
  N. ưu 69 là giống lúa lai 3 dòng do Trung tâm khai thác KHKT lúa lai Nội Giang- Trung Quốc lai tạo....

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

P. kinh doanh0373.859109
P. QLCL0376.253909
P. kế toán0373.855352
TT chế biến và bảo quản0373.911083
P. văn thư & hành chính0373.852768
Tư vấn sản phẩm0376.253909
0 / $0